Card Image

| 3 Comments | Admin

Khóa đào tạo – Nghiệp vụ PCCC

Với các tình huống cháy, nổ xảy ra tại cơ sở thì việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC phải được xem là một nhiệm vụ quan trọng...

Xem thêm
Card Image

| 3 Comments | Admin

Thuê bảo vệ giữ xe

Tiếp nhận và Giữ xe cho khách và nhân viên trong ca làm việc,Theo dõi, giám sát xe cho khách, tránh trường hợp để xe khá....

Xem thêm